ศูนย์ปฏิบัติธรรมทรัพย์เจริญ   ชัยบาดาล  ลพบุรี

หน้าแรก

ประวัติศูนย์

ติดต่อ

 

หน้าแรก

          ขอเรียนเชิญทุกท่าน

 เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีปี 2555

    วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555

    ศูนย์ปฏิบัติธรรมทรัพย์เจริญ               อ. ชัยบาดาล   จ. ลพบุรี 

       กำหนดการเวลาพิธี

                

ประธานกฐินสามัคคีปี 2554

กัลฯประชา  เทศพานิช

กัลฯอุรารัตน์ ไชยรังสี

อ่านต่อ..........

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมทรัพย์เจริญ

ช่วงแรก

ปัจจุบัน

 

 Webmaster
admin@watthamkhaowong.com
Tel :  กัลฯ ประสม 08-1599-2927,กัลฯ นราดล 08-2345-0323