วัดถ้ำเขาวง ตั้งอยู่ ณ. บ้านหนองขมิ้น ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อพระครูภาวนาวรานุสิฐ.วิ ( สมรรถ สมตฺถพโล ) เป็นเจ้าอาวาส เป็นวัดปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 132 เป็นวัดที่ สวยงาม อากาศเย็นสบายทั้งปีมีถ้ำที่สะอาด สงบ เหมาะสำหรับปฎิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง มีห้องพักส่วนตัวสำหรับสาธุชนที่มาปฎิบัติธรรม และทางวัดได้จัดอบรมนักเรียน-นิสิต ประชาชนทั่วไปเป็นประจำ สนใจมาปฎิบัติธรรม หรือนำนักเรียน-พนักงาน มาอบรม ติดต่อได้ที่ ( พระกิตติ สิริปญโญ ) 08-1202-9734

                      พระอุโบสถภายในถ้ำ

                หอสวดมนต์-วิปัสสนา      

                            หอสมุด 

             วิหารหลวงปู่(สด จนฺทสโร)

                          หอฉัน

                อาคารที่พักสาธุชน

                          กุฏิพระ

                     กุฏิพระ

                          กุฏิพระ

                 เต็นท์ที่พักพระ   

                     สระน้ำด้านหน้า

                      กุฏิช้าง

                     พระพุทธรูปขาว

                        ด้านหน้าของวัด

                       ด้านข้าง