ท่านที่มีภาพมุมประทับใจของวัดถ้ำเขาวง สามารถส่งภาพมาลงได้ที่           admin@watthamkhaowong.com

 

 

 

ตักบาตร

 เดินลงมารับบิณฑบาต

   เดินธุดงค์

รอตักบาตร

อากาศหนาวแต่ตั้งใจรอตักบาตร

เดินธุดงค์

จิตแจ่มใสเมื่อมาร่วมงานบุญ

มุมสงบ

กวาดลานวัด